CityLab Yaklaşımı

CityLab yaklaşımı;

2050 yılına kadar dünya nüfusunun %65’inin kentlerde yaşamasını beklenmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de de kentsel nüfusun yaklaşık %90’a ulaşacağı, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik denge adına ciddi zorluklar yaratacağı öngörülmektedir.

Büyüyen Türkiye ile nüfus da büyümektedir. Büyümeyle birlikte her geçen gün yoğunluğu artan kent merkezlerinin yönetilmesi de zorlaşmaktadır.

Bu sebeple gelişmiş metropol ve kent yönetimlerinin uyguladığı gibi; sensör teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka tarafından yönlendirilen analitik çözümler gibi teknolojik uygulamalar kullanma ihtiyacı şart olmuştur. Bu imkanlarla; kaynakların etkin kullanımı, yaşam standartlarının yükseltilmesi yönünde yapılan çalışmaların bütünü “Akıllı Şehir” olarak adlandırılır.

Akıllı şehirler; ekonomi, halk, yönetim, hareketlilik, çevre ve yaşam alanlarını direk olarak etkilemektedir. Ayrıca akıllı şehir sadece yeni teknolojiyi benimsemekle kalmaz, aynı zamanda yerel topluluklar üzerinde olumlu etkiler elde etmeyi de vurgular.

Akıllı şehir; vatandaşları için sürdürülebilir ve müreffeh bir gelecek sağlamak için fiziksel, dijital ve insani sistemlerin etkin bir şekilde bütünleştirilmesidir.

“Akıllı Şehir” kavramı yalnızca bir mühendislik disiplini olmaktan uzak, disiplinler arası iş birliğinin sağlanarak sosyal bilimler çerçevesinde yorumlandığı bir üst çalışma alanıdır. CityLab ortaya koyduğu bu perspektifle, daha iyi bir dünya için insan merkezli çalışmalar yapan bilgi ve inovasyon merkezidir.

CityLab Hakkında

Merkez; gelecekteki zorlukları anlamak, fırsatları keşfetmek, şehirler ve vatandaşları için işe yarayacak çözümler oluşturmak adına uzun yıllardır yerel ve bölgesel politikalar ve akıllı şehirler üzerine çalışmalar yapmakta olan Kentbilimci Serdar Aslan tarafından kurulmuştur.

CityLab; akıllı şehirleri oluşturmak, akıllı kent merkezleri kurmak, projeler yapmak, konferanslar düzenlemek, eğitimler vermek ve halkı bilgilendirmek amaçlarıyla faaliyetler yapmaktadır.

Çalışmalarının tamamında akademisyenler, bürokratlar, yerel yöneticiler, stk temsilcileri ve özel sektör üyeleri yer almaktadır.

Vizyon

Şehirleri daha akıllı ve güvenli bir hale getirmek amacıyla yapay zeka ile geliştirilen, fark yaratan, şehir teknolojilerini kullanarak alanında dünya lideri olmak. Sektöründe dünya standartlarının belirleyicisi olma konumuna ulaşmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektir.

Misyon

Yapay zeka ile akıllı, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin geleceğini inşa etmektir.

CityLab; akıllı şehirleri oluşturmak, akıllı kent merkezleri kurmak, projeler yapmak, konferanslar düzenlemek, eğitimler vermek ve halkı bilgilendirmek amaçlarıyla;

What is CityLab